https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js

LỊCH PHÒNG HỌP
(từ ngày 17/06/2024 đến 23/06/2024)

Tên Phòng Thứ hai
17/06/2024
Thứ ba
18/06/2024
Thứ tư
19/06/2024
Thứ năm
20/06/2024
Thứ sáu
21/06/2024
Thứ bảy
22/06/2024
Chủ nhật
23/06/2024
Phòng 410 - B9
Phòng 408 - B9
15:00‚ Họp với WWFChủ trì: Phòng QLRDDPH
Người tạo: Đoàn Hoài Nam
15:00‚ Tiếp P. Giám đóc Diễn đàn Liên hợp quốc về rừng (UNFF)Chủ trì: P. KHCN&HTQT*
Người tạo: Trần Quang Bảo
8:30‚ Họp nội dung tài liệu hóa DA GCFChủ trì:
Người tạo: Triệu Văn Lực
14:00‚ Họp bàn xử lý tài sản (rừng) giữ hộ nhà nước Chủ trì: Phòng KHTC*
Người tạo: Triệu Văn Lực
8:30‚ Rà soát ý tưởng xây dựng dự án đầu tư công giai đoạn 2026-2030Chủ trì: P. PTR*; P. TT&CĐS*
Người tạo: Trần Quang Bảo
Phòng 209 - B9
14:00‚ Rá soát Biên bản và Báo cáo Thẩm định QHLN Quốc GiaChủ trì: P. KHTC*
Người tạo: Trần Quang Bảo
13:30‚ Rà soát ý kiến xử lý về một só Chương trình, Đề án của VPCPChủ trì: P. KHTC*
Người tạo: Trần Quang Bảo
16:00‚ Rà soát công tác chuẩn bị Diễn đàn Hợp tác Công - Tư trong lĩnh vực LN và Sáng kiến “Hộ Chiếu VQG”Chủ trì: P. KHTC*; P. DĐ&PH*
Người tạo: Trần Quang Bảo