Tìm kiếm thủ tục hành chính

Tổng số: 35

Mã số Tên Cơ quan thực hiện Cấp thực hiện
BNN-288250 Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam Cấp Bộ Cấp Bộ
BNN-288457 Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục I CITES Cơ quan thẩm quyền quản lý Cites Việt Nam Cấp Bộ
BNN-288456 Cấp Chứng chỉ CITES mẫu vật tiền Công ước mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES Cơ quan thẩm quyền quản lý Cites Việt Nam Cấp Bộ
BNN-288455 Cấp Giấy phép CITES nhập nội từ biển mẫu vật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục I và II CITES Cơ quan thẩm quyền quản lý Cites Việt Nam Cấp Bộ
BNN-288454 Cấp Giấy phép CITES nhập khẩu mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES Cơ quan thẩm quyền quản lý Cites Việt Nam Cấp Bộ
BNN-288451 Cấp Giấy phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES Cơ quan thẩm quyền quản lý Cites Việt Nam Cấp Bộ
BNN-288450 Cấp ấn phẩm Chứng chỉ CITES xuất khẩu mẫu vật lưu niệm Cơ quan thẩm quyền quản lý Cites Việt Nam Cấp Bộ
BNN-288436 Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp Tổng cục Lâm nghiệp Cấp Bộ
BNN-288435 Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi nằm trên địa giới hành chính từ hai tỉnh trở lên) Tổng cục Lâm nghiệp Cấp Bộ
BNN-288434 Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cấp Bộ

Tìm Kiếm Nhiều Nhất

Bổ sung gần đây nhất